Saturday, January 5, 2013

Hukum Bekerja Di Syarikat Pelaburan Emas

Soalan

assalamualaikum, apakah hukum bekerja di syarikat pelaburan emas.?adakah gaji yang diterima halal?

Jawapan

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam persoalan ini, status syarikat tersebut perlu dilihat terlebih dahulu sama ada ia sebuah syarikat pelaburan yang menjalankan perniagaan atau urus niaga emas yang memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh syarak ataupun tidak.
Jika ia adalah syarikat pelaburan yang memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh Syarak, maka hukum bekerja denggannya adalah diharuskan dan pendapatan yang diperolehi juga adalah halal dan boleh digunakan tanpa dikenakan sebarang syarat-syarat yang tertentu.
Namun, jika sebaliknya, maka hukum bekerja dengannya adalah diharuskan atas dasar darurat sahaja. Ini bermakna, masyarakat Islam yang bekerja dengan syarikat tersebut perlu mencari kerjaya dengan syarikat pelaburan yang lain yang lebih mengamalkan dan mematuhi hukum pelaburan di dalam Islam dan juga urus niaga yang menepati sistem muamalat di dalam Islam. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment