Monday, October 15, 2012

Perbezaan Mazhab Hambali,hanafi Dan Syafiee.

Soalan

apakah berbezaan mazhab syafiee,hambali dan hanafi.sila berikan contoh sebagaimana mazhab hambali boleh berkahwin dengan ugama lain dengan tidak menukar agama, sedangkan di malaysia, mazhab syafiee apabila hendak berkahwin perlu menukar agama islam.sila terngkan.DENGAN JELAS.

Jawapan

Tak ada mazhab dalam Islam termasuk mazhab 4 yang membolehkan kahwin dengan bukan Islam sebab ini jelas dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah membolehkan lelaki Islam kahwin dengan perempuan ahli kitab. Tetapi tidak dibolehkan (Haram) perempuan Islam utk kahwin dengan lelaki bukan Islam. Ini adalah asasnya. Banyak hikmatnya antaranya untuk tujuan dakwah.
Yang menjadi khilaf dikalangan mazhab ialah tentang takrifan "Ahli Kitab" itu yang khilafnya. Di Malaysia dalam undang-undang, Ahli Kitab di takrifkan sebagai Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Yakob sahaja. Adapun yang bukan keturunan Bani Yakob mereka bukan dikatogerikan dalam Ahli Kitab dan tak sah kahwin dengan perempuan mereka kecuali mesti masuk Islam.

No comments:

Post a Comment