Tuesday, October 23, 2012

Hukum Makan Daging Korban Yang Dinazarkan

Soalan

jika saya telah bernazar korban..adakah ahli keluraga saya yang lain tidak boleh makan daging korban yang telah saya nazarkan itu??

Jawapan

Dalam perkara ini, orang yang dilarang untuk mengambil dan memanfa’atkan daging tersebut ialah anda (orang yang bernazar) dan ahli keluarga anda (orang yang berada di bawah tanggungan anda).
Akan tetapi, adik-beradik anda, anak saudara anda dan ahli keluarga anda yang lain (selain daripada orang di bawah tanggungan anda) adalah dibenarkan untuk mengambil daging tersebut. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment