Monday, October 8, 2012

Ketika Membaca Al-fatihah

Soalan

ketika membaca al-fatihah .. saya hendak menyebut huruf khof tp terdengar seperti huruf kap .. ianya lebih kurang sama . apakah hukumnya jika saya susah menyebut huruf tersebut?

Jawapan

Hukumnya sah solat dengan bacaan cara itu sebab kesukaran, sebagai ayah boleh menjadi imam kepada ahli keluarga, tetapi jika untuk jadi imam kepada selain ahli keluarga maka perlu diberi kepada orang yang lebih baik bacaannya.

No comments:

Post a Comment