Tuesday, March 19, 2013

Wali Ab'ad Kepada Wali Akrab

Soalan

bagaimana keadaan yang membolehkan wali ab'ad menjadi wali akrab dlm menikahkan seorang perempuan

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam persoalan ini, antara sebab yang membolehkan wali ab’ad menjadi wali kepada seseorang wanita yang ingin bernikah ialah apabila wali aqrab wanita tersebut gagal dicari atau tidak dapat dihubungi.
Walau bagaimanapun, sila rujuk perkara ini kepada Pejabat Agama Daerah yang berdekatan untuk dapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment