Saturday, March 23, 2013

Nama Anak Perempuan

Soalan

Dapatkah ustaz mencadangkan nama anak perempuan yang memberi makna (pandai, bijaksana, cerdik,pintar). Terima Kasih

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam perkara ini Panel mencadangkan Nama seperti di bawah ini:
1.         Rashid/Rasyid (salah satu daripada Nama Allah yang bermakna Maha Bijaksana). Oleh itu, jika anak anda perempuan, Panel mencadangkan dengan nama Rashidah/Rasyidah”.

2.         Nama “Nabilah”.

3.         Nama “Zakiyah”.

Ataupun, dengan menggabungkan dua nama di atas menjadi –
1.         Nabilah Rashidah

2.         Zakiah Nabilah.

3.         Zakiah Rashidah.
Atau sebagainya. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment