Friday, March 8, 2013

Harta Sepencarian

Soalan

Setelah suami saya meninggal harta atas nama suami saya sudah diagihkan kepada waris (anak-anak) mengikut faraid. Masalah saya ialah bagaimana harta sepencarian dengan suami tetapi harta itu atas nama hendak diagihkan kepada waris. Ada antaranya yang belum sempurna milik kerana pembelian melalui pinjaman kerajaan.

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Kes ini perlu dirujuk kepada pihak Mahkamah Syariah yang berdekatan dengan harta tersebut. sila bawa bersama segala surat atau dokumen yang berkaitan ke mahkamah tersebut.
Bersabar dan berdoalah ke Hadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar ia mudah untuk diselesaikan. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment