Tuesday, June 26, 2012

Bagaimanakah Mengambil Keuntungan Dlm Perniagaan Yg Benar

Soalan

hukum mengambil untung dlm perniagaan contoh modal rm20 di jual rm30 adakah boleh?

Jawapan

Dalam persoalan kadar keuntungan dalam perniagaan, sebenarnya tidak terdapat sebarang ketetapan yang telah ditentukan oleh Syara'.
Namun begitu, jual beli yang dilakukan mestilah memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditentukan. Antaranya seperti jual beli tersebut mestilah dilakukan di dalam keadaan yang saling reda meradai di antara penjual dengan pembeli.
Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya:
“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.
(Surah Al-Nisa’ 04: 29)

Ringkasnya, modal RM20 dan dijual dengan harga RM30 adalah tidak dilarang dengan syarat pembeli reda dengan harga dan barangan yang ditawarkan. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment