Friday, January 13, 2012

Bolehkah Daging Aqiqah Diberi Makan Kepada Orang Bukan Islam?

Soalan

Bolehkah daging aqiqah diberi atau dijamu kepada orang kafir? Jika jawapannya boleh, bagaimana caranya?

Jawapan

Dalam persoalan memberi atau menjamu orang bukan Islam daging Aqiqah,Jumhur Fuqaha’ berpendapat daging Aqiqah boleh diberi kepada mereka dengan syarat Aqiqah tersebut adalah Aqiqah yang sunat (tidak dinazarkan). Jika Aqiqah tersebut dinazarkan (Aqiqah yang wajib), maka ia tidak boleh diberi atau dijamu kepada orang bukan Islam.
Ringkasnya, di malaysia pendapat jumhur lebih sesuai diterima pakai kerana suasana masyarakatnya yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan menganuti pelbagai agama dan kepercayaan.
Dengan mengambil pendapat majoriti fuqaha’ ini, sekurang-kurangnya dapat menunjukkan kepada golongan bukan Islam mengenai keindahan Islam yang turut mesra terhadap golongan bukan Islam. Semoga dengan ini dapat memperlihatkan tentang keindahan dan kesempurnaan Islam di mata mereka. Wallahu 'Alam

No comments:

Post a Comment