Thursday, January 12, 2012

Bacaan Fatihah Yang Tidak Dimulai Dengan Bismillah Dalam Solat

Soalan

assalamualaikum ustaz. ada orang kata, bacaan fatihah dalam solat sekiranya tidak dimulai dengan bismillah tidak membatalkan solat. apakah hukum solat seseorang yang membaca fatihah tetapi tidak dimulai dengan membaca bismillah. sedangkan saya pernah mendengar bahawa sekiranya kita membaca fatihah tetapi tidak dimulai dengan bismillah maka solat itu tidak sah. kadang-kadang saya juga pernah mendengar bismillah dibaca perlahan. apakah ayat al quran dan hadis yang berkaitan dengan masalah ini.

Jawapan

Waalaikumussalam w.b.t
Saudara yang dirahmati Allah swt
Fatehah merupakan rukun bagi setiap rakaat semua jenis sembahyang. Dalilnya: Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi saw Bersabda:
"Tidak sah sembahyang sesiapa yang tidak membaca surah Al-fatehah"
Basmalah adalah satu ayat daripadanya. Oleh itu tidak sah bacaan fatehah yang tidak di mulai dengan Bismillah.
Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dengan sanad yang sahih, daripada ummu salamah r.a bahawa "Nabi saw mengira Bismillahi Rahmani Rahim sebagai satu ayat daripadanya"
Rujukan: kitab fekah mazhab syafie " fiqh manhaji"
Wallahua'lam

No comments:

Post a Comment