Thursday, February 28, 2013

Zakat Duit Sumbangan Orang Ramai

Soalan

Assalamualaikum. Adakah wajib zakat ke atas duit sumbangan orang ramai contohnya sedekah majlis kahwin yang jumlahnya beribu-ribu? Yang mana duit tersebut mungkin disimpan atau dibelanjakan dalam tempoh kurang setahun. Sekian, terima kasih

Jawapan

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
Duit sumbangan tersebut wajib dikeluarkan zakat apabila cukup nisabnya dan sempurna haulnya.
Oleh itu, jika tidak cukup nisabnya atau tidak cukup setahun disimpan, maka ia tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Sila hubungi Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang berdekatan dengan anda untuk dapatkan penjelasan lanjut mengenainya. Wallahu 'Alam.

No comments:

Post a Comment