Thursday, February 28, 2013

Pengurusan Tanah Wakaf

Soalan

Assalamualaikum Ustaz..arwah datuk saya telah mewakafkan sebahagian tanah sebagai tanah perkuburan. Siapakah yang bertanggunjawab untuk mengurus tanah perkuburan tersebut? Adakah pihak yang mewakafkan tanah, pihak jabatan agama. Tanah itu di negeri Perlis. Terima kasih untuk jawapan.

Jawapan

Waalaikumusalam,
Alhamdulillah, majoriti orang-orang Islam sekarang telah mulai sedar dan faham berhubung dengan wakaf.Malah terdapat negeri-negeri di Malaysia telah mewujudkan bahagian wakafnya sendiri seperti Johor,Terengganu  dan Selangor.
Setelah harta tersebut diserahkan kepada bahagian wakaf  di sesuatu negeri,pihak  yang menerima wakaf (pemegang amanah) hendaklah menguruskan harta tersebut seperti yang dikehendaki oleh pewakaf.
Berbalik kepada soalan yang dikemukakan, setelah tanah wakaf tersebut diserahkan kepada Bahagian Wakaf  Negeri berkenaan, dan merekalah yang sewajarnya  bertanggungjawab untuk menguruskan tanah yang diwakafkan itu bagi  dijadikan tanah perkuburan.Mereka boleh melantik wakil (kepada pengerusi /Nazir sesebuah masjid) untuk mengurus dan menyelia tanah perkuburan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama  Islam.
Justeru dalam hal ini tuan tanah asal tidak perlu bersusah payah dengan urusan tanah yang telah diwakafkan itu.Merekalah yang lebih arif  untuk mentadbir dan menguruskan tanah wakaf tersebut sehingga sampai tanah perkuburan itu penuh.Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment