Thursday, February 28, 2013

Aqiqah Untuk Ibu Yang Masih Hidup

Soalan

Assalamualaikum ustaz..saya ingin tahu bolehkah tidak daging aqiqah di makan oleh orang bukan islam..sekian terimakasih

Jawapan

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam persoalan ini, menurut pendapat Imam Syafi'i, daging Aqiqah tidak boleh diberi makan kepada orang bukan Islam. Hal ini adalah kerana daging tersebut dibuat atas nama ibadat. Oleh itu, orang bukan Islam tidak layak untuk memakannya.
Walau bagaimanapun, Jumhur Fuqaha’ berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahawa daging Aqiqah boleh diberi kepada orang bukan Islam dengan syarat Aqiqah tersebut adalah Aqiqah yang sunat (bukan Aqiqah yang dinazarkan).
Ringkasnya, di malaysia pendapat jumhur lebih sesuai diterima pakai kerana suasana masyarakatnya yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan menganuti pelbagai agama dan kepercayaan.
Oleh itu, dengan mengambil pendapat majoriti fuqaha’ ini, sekurang-kurangnya dapat menunjukkan kepada golongan bukan Islam mengenai keindahan Islam yang turut mesra terhadap golongan bukan Islam. Semoga dengan ini dapat memperlihatkan tentang keindahan dan kesempurnaan Islam di mata mereka. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment