Sunday, February 24, 2013

Membeli Buku-buku Agama Islam Untuk Meningkatkan Keimanan Dalam Diri Serta Mengamalkan Ilmu Buku Tersebut? Apakah Hukum Dalam Islam?

Soalan

Contoh kalau guna duit syubhah atau haram untuk membeli buku-buku agama islam untuk meningkatkan keimanan dalam diri serta mengamalkan ilmu buku tersebut? Apakah hukum dalam islam?

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
hukum menggunakan duit yang syubhah ataupun haram untuk membeli buku-buku ilmu agama adalah dilarang ke atas semua umat Islam sekalipun matlamat asal adalah untuk menambahkan ilmu agama dalam diri.
Ringkasnya, walaupun niat asalnya adalah baik, iaitu untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu-ilmu Islam, tetapi matlamat yang baik tersebut tetap tidak membolehkannya untuk melakukan sesuatu perkara yang dilarang atau diharamkan di dalam Islam (al-ghayah la tubarriru al-wasilah ). Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment