Wednesday, February 13, 2013

Tidak Ganti Puasa

Soalan

saya sejak baligh lagi bila saya tidak puasa atas sbb datang haid, sehingga kini saya tidak pernah ganti puasa. apakah yg harus saya lakukan? tolong terangkan kepada saya dgn jelasnye tentang soalan yg saya berikan ini..

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam kes ini, anda perlu mengqadha’kan semua bilangan hari puasa Ramadhan yang telah anda tinggalkan dan ia adalah dihukumkan wajib ke atas diri anda.
Ringkasnya, anda perlu hitung dan jumlahkan semua bilangan harinya sejak anda aqil baligh sehinggalah ke hari ini dan mulakan mengqadha’ kesemua puasa tersebut.
Selain itu juga, anda dikehendaki untuk membayar fidyah puasa yang telah anda tinggalkan sejak anda mula baligh dahulu. Sila rujuk ke kaunter Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang berdekatan dengan tempat anda untuk mengetahui jumlah yang perlu anda jelaskan. Setiap hari yang ditinggalkan akan dikenakan bayaran sebanyak harga 1 cupak beras (675 gram) dan dalam kes ini anda juga akan dikenakan tunggakan (gandaan fidyah).
Hubungi Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang terdekat untuk dapatkan maklumat selanjutnya. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment