Wednesday, February 13, 2013

Syarat-syarat Mengerjakan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Berhutang

Soalan

apakah syarat-syarat yang menbenarkan seseorang itu mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan berhutang dan apakah hukumnya dan bagaimana ia dipraktikan di malaysia

Jawapan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Mengenai syarat-syarat yang membolehkan seseorang muslim itu membuat pinjaman wang untuk mengerjakan ibadat haji atau umrah ialah:
1.         Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut dan ia tidak menjejaskan kehidupan normalnya.

2.         Skim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas, taawun, adil dan telus dalam operasinya di samping bebas dari unsur-unsur riba.

Sumber:
Portal Rasmi Fatwa Malaysia.

No comments:

Post a Comment