Monday, September 3, 2012

Hukum Membeli Barang Secara Hutang / Ansuran Dengan Aeon Credit Atau Courts Mammoth

Soalan

Apakah hukum membeli barang-barang perabot atau elektrik secara hutang / ansuran dengan Aeon Credit atau courts mammoth?sebagai contoh harga televisyen jika di beli secara tunai RM3000,tetapi jika hutang atau di bayar secara bulanan menjadikan jumlahnya RM5000.Adakah dikira terlibat dengan riba?

Jawapan

Ya ianya adalah riba yang jelas, kecuali di akad dengan jual beli berharga rm 5000.

No comments:

Post a Comment