Tuesday, September 11, 2012

Saya Mempunyai Masalah Kencing Tidak Lawas

Soalan

Panel pernah memberitahu bahawa najis kencing tak lawas tersebut adalah dimaafkan? apakah maksud panel yg najis tersebut dimaafkan? Penyakit ini mmg sukar dikawal .. terlampau darurat

Jawapan

dalam masalah ini, air kencing tersebut digolongkan di dalam kategori najis yang dimaafkan adalah kerana kesukaran untuk menghilangkan/membersihkannya dari diri pesakit, dan ini akan menyebabkan kesulitan kepada dirinya untuk mengerjakan/mendirikan ibadat yang mensyaratkan suci daripada najis dan hadas  sebagai syarat sahnya khususnya solat.
Oleh sebab Islam yang sifatnya adalah murunah (anjal/fleksibel), ia memberi kelonggaran ataupun rukhsah kepada pesakit tersebut untuk menerima solat yang didirikan oleh pesakit tersebut sekalipun terdapat pada dirinya najis dengan syarat ia telah dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudhu’.
Demikianlah maksud najis yang dimaafkan. Semoga jawapan di atas dapat memberi penjelasan terhadap persoalan yang dimusykilkan oleh anda. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment