Tuesday, March 20, 2012

Hukum Dan Sebab Menjual Baja Dari Najis Ayam?

Soalan

hukum dan sebab menjual baja dari najis ayam?

Jawapan

Hukum menjual najis ayam adalah tidak sah dan duit yang diperolehi daripada urus niaga tersebut juga tidak boleh digunakan untuk memenuhi keperluan diri. Ringkasnya, urus niaga benda yang najis adalah tidak diakui di dalam sistem muamalat Islam.
Namun begitu, jika wang yang diterima adalah sebagai upah bagi kerja-kerja pengumpulan najis tersebut, ia adalah dibolehkan dan duit yang diterima juga boleh digunakan. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment