Friday, March 30, 2012

Bacaan Yassin Beramai-ramai


Soalan

Dalam majlis bacaan yassin beramai-ramai, terdapat beberapa individu yang kurang mahir membaca yasssin termasuk kesilapan tajwid. Saya difahamkan bahawa membaca yassin tanpa mengikut hukum tajwid yang betul menyebabkan kita berdosa. Dalam masaalah ini, adakah dosa yang dilakukan oleh individu ini akan ditanggung sama oleh semua yang hadir termasuk individu yang mahir dalam bacaan dan tajwid. Diharap mendapat penjelasan dari pihak tuan.

Jawapan

Dalam hal ini, kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mahir membaca Al-Quran adalah ditanggung oleh mereka sendiri. Hal ini berikutan daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah ditanggung oleh dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya:
“Tidaklah kejahatan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya.”
(Surah al-An’am: 164).

Oleh yang demikian, dengan berasaskan kepada ayat di atas jelaslah bahawa tidak ada sesiapa pun yang akan menanggung dosa orang lain. Ringkasnya, siapa yang melakukan kemungkaran dialah yang akan menanggungnya sendiri. Begitu jugalah dalam kes ini. Orang yang tidak membaca Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan akan menanggungnya sendiri. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment