Thursday, March 1, 2012

Laragan Perempuan Di Dalam Edah (Cerai Hidup)

Soalan

Apakah Larangan bagi wanita yang di dalam edah (cerai hidup) dan apakah hukumnya jika ia melakukannya.

Jawapan

Terdapat beberapa larangan yang perlu dituruti oleh wanita yang berada di dalam tempoh idah. Larangan ini adalah sebagai satu cara untuk menjaga nama baik dan kemaslahatan wanita tersebut. Jika tidak menurutinya, dia adalah dikira berdosa kerana mengingkari larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Berikut adalah perkara-perkara yang dilarang kepada mereka:
1.         Tidak boleh dipinang:
* penceraian hidup – dilarang sama ada pinangan secara terang-terangan ataupun sindiran.

2.         Dilarang keluar daripada rumah yang disediakan oleh bekas suami:
* Penceraian hidup - Diharamkan keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan syarak.

3.         Menghias diri
* Penceraian hidup - Jika dalam idah raji diharuskan berhias. Jika dalam idah bain disunatkan tidak berhias.

4.         Berkahwin
* Bagi perceraian hidup - Diharamkan berkahwin dengan lelaki bukan suami.
Wallahu 'alam

No comments:

Post a Comment