Wednesday, August 1, 2012

PERNIKAHAN/Perkahwinan

Soalan

salam.. bolehkan berkahwin tanpa pengetahuan ibu bapa di Malaysia?

Jawapan

Dalam kebanyakan keadaan nikah tersebut adalah tidak sah sebab wali bagi pernikahan itu tidak sah, kecuali mendapat perintah mahkamah dan bernikah menggunakan wali hakim (apabila cukup syaratnya). atau nikah guna wali Mujbir adalah sah w/pun keluarga lelaki tak tahu.

No comments:

Post a Comment