Tuesday, August 14, 2012

Adakah Sah Talak Jika Mengucapkan Aku Tidak Boleh Hidup Dengankau Lagi.

Soalan

adakah jatuh talak jika mengucapkan aku tak boleh hidup dengan kau lagi . ucapan ini dilakukan ketika marah dan tidak berniat .

Jawapan

Dalam hal ini, lafaz tersebut tidak menyebabkan terjatuhnya talaq ke atas isterinya. Hal ini adalah kerana ia bukan lafaz yang sarih (lafaz yang terus terang untuk bercerai).
Oleh sebab itu, ia bergantung kepada niat suami. Jika semasa mengucapkannya dia berniat untuk menceraikan isterinya, maka talaq akan terjatuh. Namun, jika tidak berniat untuk menceraikannya, talaq tidak akan terjatuh.
Walau bagaimanapun, Panel menasihatkan supaya kes ini dirujuk kepada Unit Runding Cara Keluarga yang terdapat di Pejabat Agama Daerah yang berhampiran untuk dapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment