Sunday, August 12, 2012

Bank Konversional Lagi Murah Ansuran Bulanan Dari Bank Islamic

Soalan

Salam, saya ada loan rumah dgn bank konversional jadi saya mahu tukar loan rumah kepada islamic bank selepas 5 tahun tetapi ansuran bulanan islamic bank itu lagi tinggi dari konversional bank yang saya loan. Adakah itu riba

Jawapan

Inilah masaalah bank Islam, Inilah dailema ummat Islam di Malaysia hari ini. Sepatutnya bank islam jika tidak lebih baik pun dari bank konvensional maka sepatutnya sama dengannya bukannya lebih membebankan. Islam mengharamkan riba tetapi dalam masa yang sama Islam juga mengharamkan penindasan dan kezaliman kepada ummat manusia. Memandangkan ansuran bulanan islamic bank itu lagi tinggi dari konversional bank maka di sinilah sebahagian ulamak menyatakan boleh mengambil pinjaman kerana darurat dengan bank riba dengan syarat harta yang dibeli itu adalah termasuk dalam keperluan seperti rumah pertama dan bukannya dengan tujuan untuk menambah harta atau menukar harta kepada yang lebih baik lagi. Peminjam melakukan perkara haram (tetapi dalam keadaan terpaksa) kerana bermuamalat dengan bank riba tetapi yang makan riba ialah bank bukannya peminjam. Selebihnya kita perlu bertaubat dan meminta keampunan dari Allah.
Walau bagaimana pun pihak peminjam perlu membuat/mengatur akad antara pemaju dengan bank (pemaju jual kepada bank), kemudian pihak bank dengan peminjam (bank jual kepada peminjam) dengan mengira semua jumlah duit pinjaman yang akan dibayar untuk tempoh 20 tahun contohnya, kemudian membuat akad jual beli dengan pihak bank (atau pegawai bank - ini memerlukan persefahaman antara semua pihak). Pembelian dengan bayaran secara tertangguh / ansuran. Maka dengan cara ini ia merupakan salah satu cara untuk menukar pinjaman konvensional kepada Islamic dan terlepas riba. Kemudian peminjam perlu menjelaskan lebih awal dari tempoh hutang hutangnya mungkin 19.5 tahun sahaja untuk memastikan jumlah bayaran tidak melebihi akad dan tidak berlaku riba. Maka dengan cara ini akan halal lah muamalat itu dan tidak berlaku riba. Inilah jalan penyelesaian terbaik dari kita terus terlibat dengan riba. Akad hanya perlu ditulis di atas kertas dan semua pihak terlibat membacanya. Usahalah untuk membuatnya.

No comments:

Post a Comment