Sunday, August 12, 2012

Sembahyang Laju

Soalan

saya menegur seorang kawan yang solatnya macam chipsmore. dia mengatakan saya tak layak menegurnya kerana saya pun tak sempurna kerana mengerjakan solat laju yang tidak diterima oleh Allah. kebetulannya dia berkunjung ke rumah dan saya sembahyang zuhur dan anak saya bermain di kaki meminta dukung. jadi untuk mengelakkan dia menangis saya agak laju mengerjakan solat. dia menjadikan itu point utk saya tidak menegur dia."sembahyang laju sama saja dengan tak bersolat"katanya. minta penjelasan tuan.

Jawapan

Pada pandangan Panel, kenyataan kawan anda ini tidak tepat. Orang yang mengerjakan solat sekalipun mengerjakannya dengan laju tetap tidak sama dengan orang yang tidak langsung mengerjakan solat.
Dalam hal ini, orang yang mengerjakan solat sekurang-kurangnya ada terlintas niat untuk mengerjakan solat di dalam hatinya dan dengan niat tersebut sudah menyebabkan dirinya diberi pahala kerana berniat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan ini berbeza orang yang tidak mengerjakan solat pula, mereka tidak langsung teringat ataupun terniat untuk mengerjakan solat dan sudah pastilah tidak ada pahala langsung untuknya.
Walau bagaimanapun, mereka yang mengerjakan solat dengan laju tanpa menjaga rukun toma’ninahnya, apa yang dibimbangkan adalah solat yang dikerjakan menjadi sia-sia kerana tidak sah kesan daripada tidak menunaikan salah satu daripada rukun di dalam solat, iaitu toma’ninah (berhenti sebentar sekadar menyebut Subhanallah).
Dalam hal ini terdapat satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassalam melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk-matuk dalam sujudnya, sedangkan dia sedang bersolat. Maka berkatalah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassalam :Sekiranya orang ini mati dalam keadaan begini, matilah dia di luar agama Muhammad.Kemudian Nabi s.a.w. berkata: Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan mematuk-matuk dalam sujudnya, adalah seumpama orang lapar memakan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkan(tiada memberi faedah apa-apa baginya).”
[HADITH RIWAYAT Abu Ya’la dengan sanad hasan, Khuzaimah dan Tabarani dari Abu Abdullah Al Asy’ary]

Oleh yang demikian,usaha berdakwah adalah satu usaha yang mulia. Ia adalah kerja para Nabi yang diwarisi sejak berzaman. Oleh itu, seorang pendakwah perlu mantapkan diri dan tunjukkanlah akhlak dan personality yang baik agar usaha dakwah yang dijalankan dipandang mulia oleh masyarakat awam dan usaha dakwah yang dijalankan mempunyai nilai yang tinggi dari Pandangan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya:
"Serulah   ke   jalan   Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang  lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang  yang  sesat  dari  jalanNya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah pertunjuk,".
(Surah Al-Nahl 16:125)

Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment