Wednesday, August 21, 2013

Pembahagian Harta Jika Tiada Anak

Soalan

Assalammualaikum, saya ingin bertanya, jika suami isteri itu tiada anak, bagaimanakah pembahagian harta yg boleh dibuat jika isteri atau suami meninggal dunia? adakah suami atau isteri yg masih hidup mendapat kesemua harta yang ditinggalkan?

Jawapan

Jika pasangan tidak ada anak dan mati salah seorang, suami hanya berhak menerima 1/2 dari harta pusaka. Manakala jika isteri, akan menerima 1/4 dari pusaka. Adapun yang selebihnya akan pergi kepada Baitul Mal. Justeru ada dikalangan suami isteri membuat pembahagian harta dengan mewakafkannya sebelum kematian atau membuat hibah (kerana wakaf adalah amat bermanfaat utk si mati, selain memastikan ianya diguna sebagaimana kehendak pewakaf) atau membuat perjanjian jual beli antara suami isteri.

No comments:

Post a Comment