Wednesday, August 21, 2013

Lahir Anak Luar Nikah Semasa Perkahwinan Yg Sah

Soalan

Adakah isteri nusyuz jika ia lahirkan anak luar nikah semada perkshwinan yg sahnya apabila berlaku curang terhadap suaminya.

Jawapan

Tidak dikira nusuz, tetapi isteri telah melakukan dosa besar iaitu perbuatan curang (zina dengan orang lain sehingga boleh melahirkan anak).  dan suami berhak (boleh mengadu dimahkamah syariah) untuk menuduh isteri yang diyakininya berzina dalam mempastikan kesahihannya.  Apa bila sabit kesalahan anak tersebut bukan anaknya dan ia tidak berhak mewarisi harta ayah tersebut.  Apabila kes ini dibawa ke Mahkamah syariah suami boleh menuduh isterinya melakukan lian dan ia boleh menyebabkan berlaku perceraian pasangan tersebut.

No comments:

Post a Comment