Wednesday, August 21, 2013

Bahasa Al-Quran Di Wajibkan Untuk Anak-anak Muslimin Di Sekolah-sekolah Dan Institusi Pengajian Tinggi

Soalan

Kemuskhilan saya:
Kenapa Kerajaan Malaysia tidak memjadikan bahasa Arab/Bahasa Al-Quran salah satu bahasa teras yang wajib di pelajari oleh anak-anak Muslimin di Negara kita ini? Kenapa hanya inginkan raayat boleh membaca Al-quran sahaja tetapi tidak pada pemahaman keseluruhan makna nya ?
Gembelingan Ibu-Bapa tidak mencukupi, yang utama pasti lah KESAN POLISI kerajaan dalam pembangunan Raayat dan Ummah.
Kenapa di abaikan dan adakah ini kecuaian ketua-ketua Agama Malaysia ?

Jawapan

Kerajaan telah menghabiskan berbiliun ringgit setahun dalam menyediakan prasarana khususnya dalam bidang pendidikan termasuk juga pendidikan keagamaan.  Hal ini terpulanglah kepada kita sendiri untuk memilih jalan pendidikan yang difikirkan sesuai pada diri kita.  Kita tidak dihalang untuk meneruskan pendidikan dalam bidang yang diingini khususnya dengan memilih sekolah-sekolah agama.  Apakah kita sudah berbuat demikian? dan syabas jika kita berbuat demikian.  Satu hal yang menjadi persoalan disini ialah apakah sudah cukup dengan pengajian agama seperti ini untuk kita berhadapan dengan kehidupan global ini dan apakah dengan pendidikan agama yang ada sekarang sudah memadai untuk kita berhadapan dengan realiti kehidupan? yang inilah memerlukan usaha sama kita semua dalam memahami agama secara menyeluruh dan tidak terfokos kepada ibadah khusus sahaja.  kita amat memerlukan tenaga mahir dalam berbagai bidang dan kemahiran tenaga mahir dalam bidang-bidang ini adalah merupakan sebahagian dari tuntutan agama yang ditategorikan sebagai ibadah umum disampiang tidak mengabaikan ibadah-ibadah khusus.  Bagi pendapat penal tidaklah menjadi isu utama dalam menjadikan bahasa arab/bahasa al-quran sebagai bahasa teras yang wajib dipelajari oleh kita semua sekalipun kita tidak dapat menafikan tentang kepentingannya kerana kita juga diberi peluang untuk memilih sekolah-sekolah yang bersesuai dengan kahendak kita seperti sekolah-sekolah aliran agama/arab dan sebagainya.  Kerajaan mahupun kita sendiri tidak sekali-kali inginkan diri kita dan masyarakat kita hanya sekadar pandai membaca al-Quran sahaja dengan tidak memahami dan menghayati seterusnya mengaplaitasikan apa yang di maksudkan dalam al-Quran tersebut.  benar sekali bahawa peranan ibu bapa sahaja tidak cukup dalam membina diri sebagai seorang yang berperibadi unggul seperti yang dituntut oleh agama bahkan melibatkan juga pihak-pihak berkuasa, kedudukan persekitaran, peranan-peranan ulama kita dan sebagainya.  Idea tuan cukup bernas dan syabas.  Kita sama-samalah berusaha untuk memartabatkan Islam yang kita sayangi ini supaya ia berada ditempat yang selayaknya dan terus mendapat keredaan Allah S.W.T.   

No comments:

Post a Comment