Wednesday, July 4, 2012

Mengenai Nama Ibu Kepada Si Mati

Soalan

jika nama ibu kepada si mati tidak dapat dikenalpasti, maka si mati boleh di bin/di bintikan kepada siapa?

Jawapan

Waalaikumusalam,
Sebelum dibacakan talkin untuk si mati,sepatut dan sewajarnya ahli waris atau kaum kerabat mengetahui salsilah keturunan si mati.Perkara ini perlu diusahakan  terlebih  dahulu.Setelah usaha dijalankan ternyata memang tiada orang yang betul-betul mengetahui keturunan si mati maka imam/selaku pembaca talkin bolehlah menasabkan si mati tersebut kepada Nenek kepada keturunan anak Adam iaitu Hawa.Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment