Monday, July 16, 2012

Hukum Memakai Kain Pelikat Dgn Cop Di Bawah

Soalan

Apakah benar hukumnya makruh jika kita sengaja memakai kain pelikat tetapi logo keluaran dan copnya seperti Cop Gajah Duduk, Cop Mangga, Cop Ayam Serama dan sebagainya terletak di bawah bahagian belakang sipemakai. Alasannya ia akan menarik pandangan jemaah di belakang untuk melihat dan membacanya sedangkan kain pelikat itu boleh dipakai dengan menyembunyikan logo di sebelah atas dan digulung. Apa pandangan Ustaz?

Jawapan

Ianya di bolehkan, Jika disembunyikan di atas lagi baik, jika tidak mengganggu jemaah sebab tulisannya kecil maka tak mengapa (di maafkan). Jika mennggangu jemaah maka ianya makruh.

No comments:

Post a Comment