Monday, July 16, 2012

Keraguan Lafaz Cerai

Soalan

1) Adakah jatuh talak sekiranya suami berkata dan berniat di dalam hati "aku ceraikan engkau".
2) apakah maksud "lafaz"?
3) Apa yang di maksudkan dengan "lintasan hati"?

Jawapan

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
1.         Talaq tidak akan terjatuh jika suami hanya menyatakannya di dalam hati.
Ringkasnya, talaq perlu dilafazkan sama ada lafaz sarih (jelas membawa maksud talaq/cerai) atau kinayah (sindiran).

2.         Lafaz bererti kata-kata yang diucapkan oleh seseorang untuk menyatakan hasrat hatinya.

3.         Lintasan hati adalah niat.
Wallahu 'alam.

Nota:
Sila rujuk Fiqhul Manhaji As-Syafi'i (2004),Drs. Mustapha Al-Bugha, Drs. Mustapha Al-Khen Dan Sheikh Ali Asy-Syarbaji, Darul Fajr, Kuala Lumpur, jilid 4 dalam bab 14, Talak Dan Yang Berkaitan Dengannya Serta Yang Seumpamanya.

No comments:

Post a Comment