Tuesday, July 10, 2012

Beli Dengan Berhutang

Soalan

Apakah hukumnya membeli hartabenda dengan berhutang? Contoh, seseorang telah mempunyai rumah dan tanah tapi sanggup berhutang kerana hendak menambah harta dengan membeli sebidang tanah lagi. Walaupun pinjaman peribadi itu tidak membebankan perbelanjaan bulanan, namun mungkin sukar untuk membuat simpanan untuk kecemasan. Adakah perbuatan sengaja berhutang untuk memperolehi harta satu yang harus dilakukan?

Jawapan

Berhutang adalah diharuskan di dalam Islam. demikian juga dengan membuat pinjaman wang, ia juga dibenarkan kepada setiap muslimin dan muslimat dengan syarat tidak terlibat dengan riba. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya:
"Orang-orang  yang  memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya  orang   yang   dirasuk   Syaitan dengan  terhoyong-hayang  kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba".  Padahal Allah telah  menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu  sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu   ia   berhenti   (dari   mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya".
(Surah al-Baqarah 02: 275)

Walau bagaimanapun, para muslimin dan muslimat dinasihatkan supaya menjadi seorang pengguna yang bijak di dalam menguruskan wang ringgit. Oleh itu, utamakanlah barangan yang perlu daripada yang kurang perlu. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment