Wednesday, December 28, 2011

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Riba

Soalan

adakah pelaburan dln ASB ada mengandungi unsur riba

Jawapan

ASB adalah satu bentuk perniagaan yang berkaitan dengan saham. Dalam konteks keuntungan yang diperolehi daripada perniagaan saham, ia tidak tergolong di dalam pengertian riba. Hal ini disebabkan keuntungan yang diperolehi dalam perniagaan adalah berbeza dengan riba kerana keuntungan merupakan hasil yang diperolehi daripada perniagaan yang dijalankan.
Sebagai maklumat, berikut adalah pengertian riba:
Maksud riba dari aspek bahasa adalah bertambah ataupun subur.
Pada Syarak ia bermaksud satu aqad bagi sesuatu pertukaran barang-barang yang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak diwaktu aqad dibuat atau diketahui persamaannya dengan menggunakan kedua-dua pertukaran itu atau salah satu dari keduanya.

Untuk penjelasan lanjut, sila perhatikan pengertian bahagian riba di bawah ini:
Riba terbahagi kepada tiga bahagian :
1.    Riba Al-Fadhl – riba yang dibayar lebih pada satu pihak yang menukarkan barang. Contohnya : Satu kilo beras mahsuri ditukar dengan satu kilo beras yang lain (berlainan kualiti dan jenis).

2.    Riba Al-Yad - riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam majlis aqad jualbeli. Contohnya : Seseorang yang beraqad sebanyak RM100.00 tetapi apabila diluar aqad dibayar RM105.00.

3.    Riba Al-Nasi’ah – riba yang dibayar lebih kerana dilewatkan pembayarannya. Contohnya : Pinjaman sebanyak RM100.00 maka dibayar balik RM120.00

Ringkasnya, perniagaan saham tidak melibatkan riba. Keuntungan yang diperolehi adalah keuntungan perniagaan yang dijalankan dan bukannya hasil daripada riba.
Selain itu, jika di dalam ASB terdapatnya pengamalan riba, sudah pastilah Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan ia adalah perniagaan yang dilarang di dalam Islam dan bukannya satu perniagaan yang diharuskan untuk dilabur oleh masyarakat Islam di negara ini. Wallahu 'Alam.

No comments:

Post a Comment