Tuesday, December 20, 2011

Melupuskan Al Quran Dan Buku Buku Agama Yang Rosak

Soalan

di sini saya nak mencadangkan kepada tuan supaya setiap masjid ada pusat pengumpulan al quran, buku buku agama yang hendak di lupuskan supaya tidak ada a; quran, buku buku agama yang lusuh atau rosak tidak di buang sesuka hati di merata rata tempat

Jawapan

Waalaikumussalam, sebenarnya kerajaan  Malaysia telah menyediakan beberapa tempat khas bagi tujuan untuk melupuskan  al-Quran dan buku-buku  agama.Antaranya ialah:
1.Bahagian percetakan al-Quran di Kementerian dalam Negeri di Putrajaya Wilayah Persekutuan
2. Cawangan percetakan al-Quran di negeri-negeri
3.Wakil-wakil pengumpulan al-Quran yang  sah telah dilantik oleh KDN.
Cadangan anda supaya  masjid dijadikan  sebagai tempat pengumpulan al-Quran dan buku-buku agama bagi tujuan pelupusan memang ada dalam perancangan KDN. Justeru dalam hal ini  anda perlu berhubung dengan pihak cawangan kdn di negeri tempat anda tinggal bagi membolehkan mereka mengambil tindakan sepertimana yang anda cadangkan.Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment