Tuesday, December 27, 2011

Bayi Tabung Uji

Soalan

apakah hukum seorang wanita islam menjalankan proses bayi tabung uji untuk mendapatkan anak tanpa bernikah

Jawapan

Assalamualaikum w.b.t
Muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali  ke -5 yang persidang pada 16-17 November 1982 telah membincangkan bayi tabung uji. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
1. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara "terhormat" adalah sah di sisi Islam. sebaliknya benih yang diambil dari benih yang bukan suami isteri yang sah maka bayi tabung uji itu adalah tidak sah.
2. bayi yang dilahirkan dari tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak.
3. Sekiranya benih suami dan isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ia dikira sebagai cara terhormat.
Melalui keputusan di atas. Maka wanita yang belum berkahwin adalah haram menjalankan proses bayi tabung uji. sekiranya ini berlaku maka status  bayi tabung uji itu  tidak diketahui dan cara sebegini telah meruntuhkan institusi perkahwinan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

No comments:

Post a Comment