Wednesday, February 29, 2012

Warna Rambut Bagi Orang Islam Perempuan Yang Jahil Akan Hukumnya

Soalan

apakah hukum seorang perempuan yang jahil hukum, mewarnakan rambutnya . selepas itu bertaubat dan ingin solat , apakah yang patut dilakukan? samaada perlu qoda solat atau tidak

Jawapan

Dalam kes ini, perempuan tersebut perlu mengqadha' solat yang telah ditinggalkannya. Alas an jahil sudah tidak boleh diterima pada zaman ini kerana sumber maklumat boleh didapatkan dengan begitu mudah sekali sama ada melalui media massa ataupun media cetak. Wallahu 'alam

No comments:

Post a Comment