Friday, April 19, 2013

Sah Atau Tidak Puasa Saya.

Soalan

Assalammualaikum ustaz hari ini saya berpuasa sunat....tiba ja ditempat keja saya terlupa dan saya mengunyah coklat lps itu dalam 1 minit saya teringat dan saya membuang semula coklat itu sah atau tidak puasa saya.

Jawapan

Waalaikumusalam,
Dalam sebuah hadis  baginda saw yang bermaksud:
"Diangkat kesilapan/kesalahan   yang dilakukan oleh  seseorang itu di atas 3 perkara:
1.Kanak-kanak sehingga beliau mumayyiz
2.Orang yang  sedang  tidur sehingga beliau tersedar/terjaga,
3.Orang yang  terlupa sehingga beliau teringat.
Berdasarkan kepada mafhum hadis ini anda dikategorikan kepada orang yang terlupa sehingga teringat,maka puasa yang  sedang anda kerjakan itu tetap  sah, walaupun anda telah memakan coklat.
Perlu panel tegaskan bahawa jika sekiranya anda INGAT TETAPI BUAT-BUAT TIDAK INGAT maka puasa yang sedang anda lakukan itu tetap batal dan tidak sah.Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment