Saturday, February 12, 2011

KEPADA SIAPA SEPATUTNYA ANDA MENYALURKAN ZAKAT ANDA?


Penulis; ALMARHUM SYEIKH SAID HAWA
Penterjemah; Ustaz Ahmad Adnan Fadzil
M.S; 42 muka surat
DOWNLOAD

Buku ini adalah terjemahan kepada risalah tulisan ulamak terkenal Almarhum Syeikh Said Hawa bertajuk "LIMAN TADFA' ZAKATAKA WA SADAQATAKA". Risalah ini amat penting untuk dibaca oleh umat Islam kerana ia memberi panduan dan saranan bagaimana untuk menyalurkan zakat ke arah yang paling memberi manfaat kepada Islam dan umat Islam. Sebelum menghidangkan terjemahan, penterjemah membuat sedikit ulasan tentang zakat sebagai pengenalan kepada pembaca untuk memahami selok-belok tentang zakat sebelum membaca kupasan penulis (Syeikh Said Hawa) tentang arah penyaluran zakat.

No comments:

Post a Comment